Сақтандыру полисін тексеріңіз

ТМС МАҚЖ ТЖАС НМС ТМС КАСКО ҚО ЭС
ТМС - Туристерді міндетті сақтандыру
Сақтандыру полисін тексеру үшін 15 таңбалы сертификат кодын енгізіңіз
МАҚЖ - Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру
Сақтандыру полисін тексеру үшін 12 таңбалы сертификат кодын енгізіңіз
ТЖАС - Тасымалдаушының жолаушылар алдындағы сақтандыру
Сақтандыру полисін тексеру үшін 15 таңбалы сертификат кодын енгізіңіз
НМС - Нотариустарды міндетті сақтандыру
Сақтандыру полисін тексеру үшін 15 таңбалы сертификат кодын енгізіңіз
КАСКО автомобилін сақтандыру
ҚО -  Қауіпті объектілер иелерінің АҚЖ МС
Сақтандыру полисін тексеру үшін 15 таңбалы сертификат кодын енгізіңіз
ЭС - Экологиялық сақтандыру
Сақтандыру полисін тексеру үшін 15 таңбалы сертификат кодын енгізіңіз