Экологиялық сақтандыру

Егер компанияның иелігінде қауіпті объектілер бар болса, ал оның жұмысы біреуге зиян келтіруі мүмкін болса, экологиялық сақтандыру шарты қажет. Бұл Қазақстан Республикасы заңнамасының талабы.

"НОМАД Иншуранс" Сақтандыру-тиімді, тез және сенімді!

Нені сақтандыруға болады?

Қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтірумен байланысты объект.

Неден сақтандырылуға болады?

Үшінші тұлғалардың өміріне, денсаулығына және (немесе) мүлкіне зиян келтірген апаттарға байланысты күтпеген шығындардан.

Сақтандыру аумағы

Қазақстан Республикасы

Сақтандыру жағдайында қанша төлеймін?

Төлем сомасы сақтандыру ұйымының жәбiрленушiнiң талап ету сомасының немесе келтiрiлген зиянның орнын толтыру туралы сот шешiмiнiң негiзiнде белгiленедi.


Онлайн сатып алу