Мұнай операцияларын сақтандыру

Мұнай компаниясының жұмысы қоршаған ортаға, адамдардың өміріне, денсаулығына және (немесе) мүлкіне зиян келтіруі мүмкін. Компанияны қорғау үшін мұнай операцияларын сақтандыру шарты қажет.

"НОМАД Иншуранс" Сақтандыру-тиімді, тез және сенімді!

Нені сақтандыруға болады?

Қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтірумен байланысты объект (мысалы, ұңғыма).

Неден сақтандырылуға болады?

 1. Мүлікті жою (немесе бүлдіру).
 2. Шығыстар мен шығындар:
  • бақылаудан шыққан ұңғыманы бақылау қалпына келтіру;
  • ұңғыма өртін сөндіру;
  • бақылаудан шығу немесе ұңғыманың жануы қаупін төндіретін өзге өртті сөндіру;
  • ұңғымаларды қайта бұрғылау немесе қалпына келтіру.
 3. Аварияларға, өрттерге, жарылыстарға, мұнай, газ шығарындыларына не ұңғыманың бақылаудан шығуына байланысты және қоршаған ортаға, үшінші тұлғалардың өміріне, денсаулығына және (немесе) мүлкіне зиян келтірген күтпеген шығыстар.

Сақтандыру аумағы

Қазақстан Республикасы

Қоңырауға тапсырыс беру