Нотариустарды міндетті сақтандыру

Жекеше нотариустың жекеше нотариустардың жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасамай нотариаттық іс-әрекеттер жасауға құқығы жоқ.


Онлайн сатып алу