Акционердің шешімдері

Күні
Шешім
04.04.2019
"НОМАД Иншуранс "СК" АҚ Жалғыз акционерінің 04.04.2019 жылғы № 12 шешімімен "YDD Corporation" (УайДиДи Корпорейшн) ЖШС-мен жылжымалы мүлікті зиян келтіруден сақтандыру шартын жасау туралы шешім қабылданды.
29.03.2019
«НОМАД Иншуранс» СҚ» АҚ-ның Жалғыз акционерінің 29.03.2019 жылғы №11 шешімімен "ҚазМұнайГаз Өнімдері" ЖШС-мен қоймада/айналымда тауарларды сақтандыру шартын жасау туралы шешім қабылданды.
11.03.2019
«НОМАД Иншуранс» С » А -ны Жал ыз акционеріні 11.03.2019 жыл ы Қ Қ ң ғ ң ғ №9 шешімімен «Шымкентский пивоваренный завод» ЖШС-мен жылжымалы ж не жылжымайтын м лікті залалдан, жойылудан (жо алудан) са тандыру ә ү ғ қ шартын жасасу туралы шешім абылданды.
28.02.2019
«НОМАД Иншуранс» СҚ» АҚ-ның Жалғыз акционерінің 28.02.2019 жылғы №8 шешімімен «Аманат» СҚ» АҚ – мен (Сақтанушы - «Eurotransit Terminal» ЖШС) 19.02.2019 жылғы № RE 101-19-21-0001141 факультативтік қайта сақтандыру шартына №1 қосымша мәміле жасау туралы шешім қабылданды.
21.02.2019
"НОМАД Иншуранс" СК " АҚ Жалғыз акционерінің 21.02.2019 жылғы № 7 шешімімен келесі ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылданды:
01.08.2018ж. № И200-18-0001/ 173493ДС Кайы ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ -мен құрылыс-монтаж тәуекелдерін ерікті сақтандыру шартына қосымша келісім. "ҚазМұнайГаз-Аэро" ЖШС-мен азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ерікті сақтандыру шарты.
18.02.2019
"НОМАД Иншуранс" СК " АҚ Жалғыз акционерінің 18.02.2019 жылғы № 6 шешімімен келесі ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылданды:
"Қазақстан-Қытай Құбыры" ЖШС - мен 14.05.2018 ж. № 200-18-0001/173491 мүлікті ерікті кешенді және үшінші тұлғалар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру шартына қосымша келісім; "Аманат "сақтандыру компаниясы" АҚ-мен факультативтік қайта сақтандыру шарты.
06.02.2019
"НОМАД Иншуранс "СК" АҚ Жалғыз акционерінің 2019 жылғы 06 ақпандағы № 4 шешімімен келесі ірі мәміле жасау туралы шешім қабылданды:
Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасының "Мемлекеттік резиденциялар дирекциясы" ШЖҚ РМК, мүлікті залалдан ерікті сақтандыру шарты.
04.02.2019
Жалғыз акционердің 03.01.2019 жылғы № 1 шешімі негізінде 2016ж., 2017ж. үшін дивидендтерді төлеужүзеге асырылды.
31.01.2019
"НОМАД Иншуранс "СК" АҚ Жалғыз акционерінің 2019 жылғы 31 қаңтардағы № 3 шешімімен келесі ірі мәміле жасау туралы шешім қабылданды:
"Bazis Construction" ЖШС консорциумы, "Биотехнпрогресс "ҰКП" АҚ (сақтандырушылар), құрылыс-монтаждау тәуекелдерін сақтандыру шарты.
08.01.2019
«НОМАД Иншуранс» СК» АҚ Жалғыз акционерінің 2018 жылғы 20 желтоқсандағы № 48 шешімімен "НОРТ КАСПИАН ОПЕРЕЙТИНГ КОМПАНИ Н.В." ФИЛИАЛЫМЕН ауру жағдайына ерікті сақтандыру шартына қосымша келісім жасасу туралы шешім қабылданды.
08.01.2019
«НОМАД Иншуранс» СК» АҚ Жалғыз акционерінің 2018 жылғы 20 желтоқсандағы № 48 шешімімен "НОРТ КАСПИАН ОПЕРЕЙТИНГ КОМПАНИ Н.В." ФИЛИАЛЫМЕН ауру жағдайына ерікті сақтандыру шартына қосымша келісім жасасу туралы шешім қабылданды.
10.12.2018
НОМАД Иншуранс" СК " АҚ-ның Директорлар Кеңесі 04 желтоқсан 2018 жылғы № 53 хаттамасына сәйкес келесі ірі мәмілелерді жасасу туралышешім қабылдады:
«YDD CORPORATION» ЖШС (УАДИДИ КОРПОРЕЙШН) » KAGAZY RECYCLING ЖШС
04.12.2018
НОМАД Иншуранс" СК " АҚ-ның Директорлар Кеңесі 04 желтоқсан 2018 жылғы № 53 хаттамасына сәйкес келесі ірі мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдады:
«YDD CORPORATION» ЖШС (УАДИДИ КОРПОРЕЙШН) » KAGAZY RECYCLING ЖШС "АРКТИК ЭКУИПМЕНТ КАЗАХСТАН" ЖШС АО "ФОНД ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ" АК
30.11.2018
«НОМАД Иншуранс» СК АҚ Жалғыз акционерінің 2018 жылғы 30 қарашадағы № 46 шешімімен «СТАМГазСтрой» ЖШС –мен келтірілген залалдан ерікті сақтандыру туралы ірі сақтандыру шартын жасасу туралы шешім қабылданды
27.11.2018
«НОМАД Иншуранс» СК АҚ Жалғыз акционерінің 2018 жылғы 27 қарашадағы №45 шешімімен "KMG NABORS DRILLING COMPANY"ЖШС –мен келтірілген залалдан ерікті сақтандыру туралы ірі сақтандыру шартын жасасу туралы шешім қабылданды
26.11.2018
"НОМАД Иншуранс "СК" АҚ Жалғыз акционерінің 2018 жылғы 26 қарашадағы № 44 шешімімен Директорлар кеңесінің мүшесі Уалиева Ф.А. шетелде оқуымен байланысты қашықтан жұмыс істеу, Директорлар Кеңесінің отырыстарына қатысу және бейне конференцбайланыс құралдары бойынша шешімдер қабылдау мүмкіндігін қарастырды.
26.11.2018
"НОМАД Иншуранс "Сақтандыру Компаниясы" Акционерлік Қоғамының Басқармасы (050012, Алматы қ., Төле би к-сі, 101) жалғыз акционерге 2018 жылғы 05 желтоқсанда жергілікті уақытпен сағат 10-00-де 050012, Алматы қ., Төле би к-сі, 101, "Номад Иншуранс "СК" АҚ мәжіліс залы мекен-жайы бойынша шешім қабылдау қажеттілігі туралы хабарлайды.
Ұсынылатын күн тәртібі: "НОРТ КАСПИАН ОПЕРЕЙТИНГ КОМПАНИ Н.В." ФИЛИАЛ-мен ірі шартқа қосымша келісім жасау. Өзіңізбен бірге жеке куәлігіңіз болуы керек.
20.11.2018
"НОМАД Иншуранс " Сақтандыру Компаниясы"Акционерлік Қоғамының Басқармасы (050012, Алматы қ., Төле би к-сі, 101) жалғыз акционерге 2018 жылғы 30 қарашада жергілікті уақытпен сағат 10-00-де 050012, Алматы қ., Төле би к-сі, 101, "Номад Иншуранс "СК" АҚ мәжіліс залы мекен-жайы бойынша шешім қабылдау қажеттілігі туралы хабарлайды. Ұсынылатын күн тәртібі:
"СТАМГазСтрой" ЖШС-мен ірі мәміле жасау. Өзімен бірге жеке куәлігі болуы қажет.
19.11.2018
"НОМАД Иншуранс " Сақтандыру Компаниясы"Акционерлік Қоғамының Басқармасы (050012, Алматы қ., Төле би к-сі, 101) жалғыз акционерге 2018 жылғы 27 қарашада жергілікті уақытпен сағат 10-00-де 050012, Алматы қ., Төле би к-сі, 101, "Номад Иншуранс "СК" АҚ мәжіліс залы мекен-жайы бойынша шешім қабылдау қажеттілігі туралы хабарлайды.
Ұсынылатын күн тәртібі: "KMG NABORS DRILLING COMPANY" ЖШС-мен ірі мәміле жасау. Өзімен бірге жеке куәлігі болуы қажет.
19.11.2018
«НОМАД Иншуранс» СК» АҚ Жалғыз акционердің 2018 жылдың 30 казанда № 40 шешімімен келесідей ірі мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылданды (қосымша келісімдер):
ТОО «Компания «Си Пи Ритэил Алматы», ТОО «Компания «Си Пи Ритэил Алматы» ТОО«Property and Operating Company» (Trust Manager) ТОО«Property and Operating Company» (Trust Manager)
load more

Құрметті клиент!

Сақтандырушының есеп айырысу шотына төлем түскен күн немесе түскеннен кейiнгi келесi күн шарт жасасу күнi болып табылады. Сақтандырудың басталу күні – шарт жасасқаннан кейінгі күн болып табылады.
OK

Шарттың талаптарын өзгерту

Шарт талаптарын өзгерту немесе оны бұзу үшін жұмыс уақытында таңдалған кеңсеге келуіңізді сұраймыз. Өзіңізбен шарт талаптарын өзгерту құқығын растайтын құжаттарыңыз болуы керек.

Сұрауды өңдеуде қателік кетті

Нысанды кейінірек қайта жіберіп көріңіз. Барлық сұрақтар бойынша 2233 (ҚР барлық ұялы телефондары үшін) тегін қысқа нөміріне хабарласыңыз.
 

Сізге кодпен бірге SMS жіберілді.

Растау кодын енгізіңіз

Арқылы қайта жіберу 30 сек
Қайта жіберу

Сіз полистің ресімделуін растайсыз ба?

Барлық деректер құнның есебіне қосылғанын тексеріп шығыңыз, қосылмаған болса, артқа оралыңыз.

Есеп осы деректер бойынша жүргізіледі:

Жүргізушілер
Иван И
Авто
SUBARU FORESTER
2020

Полисті коммуналдық
қызметтермен бірге төлеңіз

200 теңге және 400 теңге тұратын мүлікті сақтандыру серіктестік бағдарламасы

ivc АЕО-ға өту